تاريخ نگار: نوشيروان
 
  تاریخ نگار: دکتر نوشيروان کيهاني زاده
30 بهمن 1399 - 18 فوريه 2021

ریختن گوشه ای از طاق کَسرا و اندوه ایرانیان

مشاهده متن کامل...   


تاریخ نگار: دکتر نوشيروان کيهاني زاده
30 بهمن 1399 - 18 فوريه 2021

جنايت به خاطر تصاحب بچه! - شکم مادر را دريد، نوزاد را بيرون آورد و بُرد و فرزند خود اعلام کرد، ولی 17 سال بعد اعدام شد

مشاهده متن کامل...   


تاریخ نگار: دکتر نوشيروان کيهاني زاده
20 فروردين 1300 - 9 آوريل 1921

کودکی با دو صورت، چهار چشم، دو دهان و بيني ـ بی خبری از سرنوشت او! ـ ضعف روزنامه نگاری

مشاهده متن کامل...   
 

 

 
 
 

 
 
 
برخي از رويدادهاي روز آغازگر يک فصل تازه در تاريخ اند و يا ريشه در گذشته دارند، پند و اندرز داده و يا اینکه، يک و حتی چند ضعف را نشان مي‎دهند، آغاز يک تحول و يا ارتکاب يک اشتباه را منعکس و از پايان فعاليت و حيات يک فرد و يا برهه ای حکايت مي‎کنند، هشدار مي‎دهند و از اين قبيل. «اين» را هم در رديف تاريخ نگاري ژورناليستي قرار داده‎اند که تهيه و تنظيم آن، کار يک «تاريخ نگار ـ روزنامه نگار» است.
ادامه مطلب

 
 
 
 
 
© Copyright 2013-2018   Historian-Nushiravan.com   All Rights Reserved.

Contact author: n.keihanizadeh(a)gmail.com