تاريخ نگار: نوشيروان
 
  تاریخ نگار: دکتر نوشيروان کيهاني زاده
7 مهر 1399 - 28 سپتامبر 2020

میلیاردر شدن یک فرد از فروش بطری آب در یک کشور سوسیالیستی! ـ واقعیت های دنیای امروز که پیش بینی نشده بود

مشاهده متن کامل...   


تاریخ نگار: دکتر نوشيروان کيهاني زاده
7 مهر 1399 - 28 سپتامبر 2020

مقايسه اسلام و سوسياليسم از ديدگاه سران انقلاب الجزاير ـ سابقه سوسياليسم اسلامي در قرن بيستم

مشاهده متن کامل...   


تاریخ نگار: دکتر نوشيروان کيهاني زاده
7 مهر 1399 - 28 سپتامبر 2020

ترديد جيمي کارتر به استاندارد بودن انتخابات فلوريدا در سالهاي 2000 و 2004 ـ مسائل و تردیدها در راي گيري الکترونيک و غیر حضوری

مشاهده متن کامل...   


تاریخ نگار: دکتر نوشيروان کيهاني زاده
6 ارديبهشت 1399 - 25 آوريل 2020

در مسیر قدرت قرارگرفتن آمریکا از جنگ با اسپانیا آغاز شد ـ تکرار بهانه هایی از نوع انفجار در کِشتی Maine

مشاهده متن کامل...   


تاریخ نگار: دکتر نوشيروان کيهاني زاده
6 ارديبهشت 1399 - 25 آوريل 2020

413 سال از روزی گذشت که انگلیسی ها گام به سرزمین آمریکا در «ویرجینیا بیچ» گذاشتند

مشاهده متن کامل...   
 

 

 
 
 

 
 
 
برخي از رويدادهاي روز آغازگر يک فصل تازه در تاريخ اند و يا ريشه در گذشته دارند، پند و اندرز داده و يا اینکه، يک و حتی چند ضعف را نشان مي‎دهند، آغاز يک تحول و يا ارتکاب يک اشتباه را منعکس و از پايان فعاليت و حيات يک فرد و يا برهه ای حکايت مي‎کنند، هشدار مي‎دهند و از اين قبيل. «اين» را هم در رديف تاريخ نگاري ژورناليستي قرار داده‎اند که تهيه و تنظيم آن، کار يک «تاريخ نگار ـ روزنامه نگار» است.
ادامه مطلب

 
 
 
 
 
© Copyright 2013-2018   Historian-Nushiravan.com   All Rights Reserved.

Contact author: n.keihanizadeh(a)gmail.com