تاريخ نگار: نوشيروان
 
  روزنامک: میلیاردر شدن یک فرد از فروش بطری آب در یک کشور سوسیالیستی! Ù€ واقعیت های دنیای امروز Ú©Ù‡ پیش بینی نشده بود
7 مهر 1399 - 28 سپتامبر 2020

میلیاردر شدن یک فرد از فروش بطری آب در یک کشور سوسیالیستی! ـ واقعیت های دنیای امروز که پیش بینی نشده بود

به گزارش رسانه ها در سپتامبر 2020، یک چینی به نام ژونگ شانشان Zhong Shanshan فعّال در ایالت ژجیانگِ جمهوری خلق چین که حکومت این کشور از اکتبر 1949 در دست حزب کمونیست است از محل فروش بطری آب، ظرف 24 سال (از 1996 تا 2020) میلیاردر شده و ثروت او در سال 2020 حدود 59 میلیارد دلار آمریکا بود و در ردیف 500 میلیاردر جهان. ایدئولوژی کمونیسم برپایه برابری مردم بویژه در دارایی ها قرار گرفته است. به علاوه، یک دولت حزب کمونیست باید آب آشامیدنی سالم برای شهروندان تهیه کند که نیاز به خرید بطری آب نداشته باشند. همچنین، همه مردم که نمی توانند بطری آب خریداری کنند و بنابراین، مساوات در کار نیست.
     به گزارش فوربس، ژونگ (در سال 2020 شصت Ùˆ شش ساله) در شهر هانگ Ú˜Ùˆ در یک خانواده Ú©Ù… درآمد به دنیا آمد، مدرسه را پیش از اتمام دوره اش تَرک کرد Ùˆ کارگر ساختمان (عمله) شد. ÙˆÛŒ پس از چند سال کارگری در ساختمانسازی، به تحصیل Ùˆ در رشته رادیو Ù€ تلویزیون Ùˆ خبرنویسی بازگشت Ùˆ در یک روزنامه دولتی مشغول بکار شد. او پس از اینکه چینِ کمونیست وارد اقتصاد کاپیتالیستی شد وارد کار بازار شد Ùˆ از قارچ فروشی آغاز کرد. ژونگ سپس وارد کسب Ùˆ کار نوشابه فروشی Ùˆ بعد از آن ابزارِ کارِ پزشکی فروشی شد Ùˆ از 1996 تهیه Ùˆ فروش بطری آب را در پیش گرفت Ùˆ از این راه میلیونر Ùˆ میلیاردر شده است. ژونگ اخیرا به موازات فروش بطری آب، وارد کار آزمایشگاه داری Ùˆ ساخت Ùˆ فروش واکسن هم شده است Ú©Ù‡ همه گیر شدن ویروس کووید Ù€ 19ØŒ آن کسب Ùˆ کار را رونق ویژه داده است Ù€ همه اش به دنبال پول Ù€ پولی Ú©Ù‡ عاقبت آن معلوم نیست.
بازگشت به فهرست مطالب...   
 

 

 
 
 

 
 
 
برخي از رويدادهاي روز آغازگر يک فصل تازه در تاريخ اند و يا ريشه در گذشته دارند، پند و اندرز داده و يا اینکه، يک و حتی چند ضعف را نشان مي‎دهند، آغاز يک تحول و يا ارتکاب يک اشتباه را منعکس و از پايان فعاليت و حيات يک فرد و يا برهه ای حکايت مي‎کنند، هشدار مي‎دهند و از اين قبيل. «اين» را هم در رديف تاريخ نگاري ژورناليستي قرار داده‎اند که تهيه و تنظيم آن، کار يک «تاريخ نگار ـ روزنامه نگار» است.
ادامه مطلب

 
 
 
 
 
© Copyright 2013-2018   Historian-Nushiravan.com   All Rights Reserved.

Contact author: n.keihanizadeh(a)gmail.com