تاريخ نگار: نوشيروان
 
  روزنامک: کودکی با دو صورت، چهار چشم، دو دهان و بيني ـ بی خبری از سرنوشت او! ـ ضعف روزنامه نگاری
20 فروردين 1300 - 9 آوريل 1921

کودکی با دو صورت، چهار چشم، دو دهان و بيني ـ بی خبری از سرنوشت او! ـ ضعف روزنامه نگاری

لَعلي Lali ـ نوزادي دختر با دو صورت، دو دهان، چهار چشم، دو بيني و یک جمجمه (کلّه) 11 اپريل 2008 يك ماهِ نخست عُمر خود را پشت سر گذارده بود که پزشك مراقب او اعلام داشت لَعلي سالم است و نياز به عمل جراحي ندارد. اين پزشك افزوده بود که لعليِ كاملا سالم هشت ساعت مي خوابد، چهار چشم و دو دهانش باهم باز مي شوند و به طور عادي غذا و شير مادر مي خورد، لبخند مي زند و ....
     «لعلي» يازدهم مارس 2008 در يك روستا به نام سايني سونپورا Saini _Sumpura واقع در 43 كيلومتري شرق شهر دهلي نو (پايتخت هند) به دنيا آمده است. مادر او وينود سينگ Vinod Singh که قبلا هم وضع حمل كرده بود هنگام وضع حمل 23 ساله بود. شوشما Shushma پدر اين نوزاد گفته بود كه زيربار عمل جراحي نخواهد رفت و دخترش را به همين شكلي كه هست دوست دارد و بزرگ خواهد كرد.
     ساكنان دهكده و نقاط اطراف كه دسته ـ دسته به ديدار اين نوزاد شتافته بودند گفته بودند که به نظر آنان لعلي شبيه با مجسمه دورگ Durg خدايَك افسانه اي و باستاني هندوها است و چون مردمي خرافي هستند توصيه كرده بودند كه به دست جرّاح سپرده نشود.
     از آن زمان (سال 2008) گزارش دیگری درباره لعلی به چشم نخورده است که نشانه رو به ضعف گذاشتن رسانه ها و دور شدن از اصول و قواعد ژورنالیسم است که دنبال کردن رویداد ازجمله این قواعد است.
بازگشت به فهرست مطالب...   
 

 

 
 
 

 
 
 
برخي از رويدادهاي روز آغازگر يک فصل تازه در تاريخ اند و يا ريشه در گذشته دارند، پند و اندرز داده و يا اینکه، يک و حتی چند ضعف را نشان مي‎دهند، آغاز يک تحول و يا ارتکاب يک اشتباه را منعکس و از پايان فعاليت و حيات يک فرد و يا برهه ای حکايت مي‎کنند، هشدار مي‎دهند و از اين قبيل. «اين» را هم در رديف تاريخ نگاري ژورناليستي قرار داده‎اند که تهيه و تنظيم آن، کار يک «تاريخ نگار ـ روزنامه نگار» است.
ادامه مطلب

 
 
 
 
 
© Copyright 2013-2018   Historian-Nushiravan.com   All Rights Reserved.

Contact author: n.keihanizadeh(a)gmail.com