تاريخ نگار: نوشيروان
 
  

 

نوشيروانِ تاريخ نگار              Historian Nushiravan

   برخي از رويدادهاي روز آغازگر يک فصل تازه در تاريخ اند و يا ريشه در گذشته دارند، پند و اندرز داده و يا اینکه، يک و حتی چند ضعف را نشان مي‎دهند، آغاز يک تحول و يا ارتکاب يک اشتباه را منعکس و از پايان فعاليت و حيات يک فرد و يا برهه ای حکايت مي‎کنند، هشدار مي‎دهند و از اين قبيل. «اين» را هم در رديف تاريخ نگاري ژورناليستي قرار داده‎اند که تهيه و تنظيم آن، کار يک «تاريخ نگار ـ روزنامه نگار» است.
باهدف کمک به انسان و جوامع انساني تصميم گرفته شد که چنين نشريه اي ـ چاپي و آنلاين ـ به وجود آيد. از آنجا که در جمهوري اسلامي ايران گرفتن مجوز نشريه چاپي تشريفات طولاني دارد و ...، «آنلاين» آن از دهم سپتامبر 2013 (19 شهريور 1392) آغاز به کار مي ‎کند. پشتوانه اين آنلاين، 57 سال تجربه اين جانب (نوشيروان کيهاني زاده) در روزنامه نگاري، تاريخ نگاري و تدريس تاريخ است که از ماه مي 2002 تاريخ آنلاين ايرانيان www.iranianshistoryonthisday.com به صورت «روزنگار ـ کرونیکل و به طریقه ژورنالیستی» را آغاز کرده که بزرگترين آنلاين به زبان فارسي (الفباي عربي و سيريليک) در اينترنت است.
مولفِ www.historian-nushiravan.com چند آنلاین دیگر دارد ازجمله www.rooznamak.com (یک روزنامه کوچک)، www.journalist-nushiran.com (شامل خاطرات روزنامه نگاری خود و سایر روزنامه نگاران، شرح مسافرت ها و مشاهدات و شنیده ها و خوانده ها، تحولات و اخبار مربوط به ژورنالیسم، درباره روزنامه نگاران و اهل قلم، تحلیل و اظهار نظر درباره ضعف ها و قوت های رسانه ها و مواردی از این قبیل)، .
این آنلاین ها مطلقا مستقل و غیر انتفاعی هستند و به هیج دولت و بنیاد وابستگی ندارند و بعدا کتاب (چاپی و دیجیتالی) خواهند شد. مولف این آنلاین ها در ایالت متحده آمریکا (ایالت ویرجینیا) سکونت دارد.
 
کيهاني زاده: در 20 سالگي ـ در 24 سالگي و در 72 سالگي
 

 
 
 

 
 
 
برخي از رويدادهاي روز آغازگر يک فصل تازه در تاريخ اند و يا ريشه در گذشته دارند، پند و اندرز داده و يا اینکه، يک و حتی چند ضعف را نشان مي‎دهند، آغاز يک تحول و يا ارتکاب يک اشتباه را منعکس و از پايان فعاليت و حيات يک فرد و يا برهه ای حکايت مي‎کنند، هشدار مي‎دهند و از اين قبيل. «اين» را هم در رديف تاريخ نگاري ژورناليستي قرار داده‎اند که تهيه و تنظيم آن، کار يک «تاريخ نگار ـ روزنامه نگار» است.
ادامه مطلب

 
 
 
 
 
© Copyright 2013-2018   Historian-Nushiravan.com   All Rights Reserved.

Contact author: n.keihanizadeh(a)gmail.com